De engel van januari: CambiŽl

Tarotlegging - visioen


In de maanden november en december keren we naar binnen en komen we in contact met onze dromen en verlangens. In januari worden de dagen langer en gaan we die visioenen verwerkelijken. De goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn hier een voorbeeld van.

De engel CambiŽl helpt ons die visioenen verwerkelijken. Hij brengt inventiviteit, durf en originaliteit. Om hem heen hangt de frisse en opwekkende geur van limoen. Mochten onze dromen bedolven raken onder de routine van alledag dan is CambiŽl er om ze weer in herinnering te brengen.

De tarotlegging is bedoeld om je in contact te brengen met je droom of visioen. De legging helpt je om je verlangens te verwerkelijken.

 

Legpatroon
        1     
 3     4
  2

Kaart 1: Visioen

De kaart die je hier trekt laat zien wat jouw grote verlangen is, je visioen, datgene waar je op hoopt en waar je van droomt. Duid de kaart die je hier trekt positief.

 

Kaart 2: Drijfveer

Deze kaart laat zien wat de drijfveer is van je droom en verlangen. De kaart kan je een gemis laten zien, verdriet of boosheid. De kaart kan je ook een positief beeld geven dat het belang en de waarde aangeeft van je visioen.

 

Kaart 3: Routine

Het grootste gevaar voor dromen en visioenen is routine. We vergeten onze verlangens of we komen vast te zitten in denk- en gedragspatronen van jaren her die ons belemmeren om onze dromen daadwerkelijk te gaan leven. Deze kaart laat zien in welke routine, in welk patroon je vast zit. Het toont je wat je verhindert je verlangen te verwerkelijken en het daadwerkelijk te leven.

 

Kaart 4: Leven

Deze kaart laat zien hoe je een begin kunt maken met het verwerkelijken van je droom. Kaart 4 toont een houding die je in kunt nemen, een manier van doen of een benaderingswijze waarmee je je droom kunt beginnen te leven. Misschien laat de kaart wel een praktische stap zien die je kunt zetten. Het is goed mogelijk dat wat de kaart je laat zien niet gemakkelijk te verwerkelijken is. Het is niet voor niets een droom en een verlangen. Haal je dan de engel CambiŽl voor de geest en de frisse geur van limoenen. Ga dan iets kleins doen wat je herinnert aan je droom en hem daarmee al een beetje waar maakt.

 

Literatuur: Cassandra Eason, Touched by Angels, Quantum, 2006.

©Tekst: Berthe van Soest. ©Illustratie: "Licht van de vroege morgen", Eeke Bodegom.

Naar engelen van de maanden
Naar tarotleggingen 
Naar homepage