Engel van september: ZuriŽlIn evenwicht komen


Als de maand september begonnen is worden de lange zomerdagen dagen al snel korter. Op 21 september zijn de dag en de nacht even lang. Voor een moment is er dan evenwicht tussen licht en donker. De maand september staat daarmee in het teken van het vinden van evenwicht.

De engel die bij de deze maand hoort is ZuriŽl. De taak van deze engel is het brengen van evenwicht en harmonie. ZuriŽl is aanwezig daar waar evenwicht nodig is, waar samengeleefd, samengewerkt en samen gespeeld wordt. ZuriŽl helpt om misverstanden te voorkomen en op te lossen, hij helpt bij oneerlijkheid en manipulatie en bemiddelt bij ruzie. En natuurlijk is hij altijd te vinden in rechtbanken, waar rechtvaardigheid en nuance nodig is. ZuriŽl kan je helpen om beide kanten van een zaak te laten zien, om niet wraakzuchtig te zijn, of om je zaak helder en duidelijk te bepleiten. ZuriŽl helpt ook om de balans in jezelf te vinden en in de terreinen die belangrijk zijn in je leven, opdat je niet vervalt in extremen die je uitgeput of depressief maken.

Je kunt de engel ZuriŽl herkennen aan zijn zachte uitstraling. Om hem heen hangt de geur van zoete amandel.   

Met deze tarotlegging kun je zien welke gebieden in je leven in evenwicht zijn en welke uit evenwicht. Je trekt kaarten voor verschillende belangrijke gebieden in je leven. Elke kaart laat het evenwicht op een bepaald terrein zien. Je legt de kaarten naast elkaar neer. Je besluit de tarotlegging met te kijken hoe je in evenwicht kunt komen op de terreinen die uit balans zijn.

1     2     3     4     5


Wanneer je de kaarten bekijkt die je getrokken hebt, dan zul je waarschijnlijk ontdekken dat niet ieder levensgebied in evenwicht is. Je merkt dit wanneer je je ongemakkelijk voelt bij een getrokken kaart. Als een levensgebied uit balans is, dan kun je het volgende doen. Sluit je ogen en stem je af op de engel ZuriŽl. Maak contact met de zachtheid van deze engel en merk hoe de zoete geur van amandel je omringt. Vraag dan aan ZuriŽl hoe je het gebied dat uit evenwicht is, in evenwicht kunt brengen. Trek vervolgens een kaart uit je spel voor het antwoord.


Kaart 1

Wat is het evenwicht in mijn werk? 

Denk hierbij aan de volgende themaís: hoe hard je werkt, hoe je je werk waardeert en beleeft; je omgang met collegaís, je verhouding tot de organisatie waarin je werkt.


Kaart 2

Hoe is de balans tussen mij en mijn partner (of goede vriend of vriendin)? 

Denk hierbij aan de volgende zaken: evenwicht tussen geven en nemen, intimiteit en afstand, machtsverhouding.

Kaart 3

Hoe is het evenwicht in mijn vrije tijd? 

Denk hierbij aan de volgende onderwerpen: de balans tussen werk, kinderen en vrije tijd; hoe je je vrije tijd invult; hoe belangrijk vrije tijd voor je is; hoe veel of hoe weinig vrije tijd je hebt; hoe jij je vrije tijd ervaart.


Kaart 4

Hoe is de balans in mijn gevoelsleven? 

Denk hierbij aan het volgende: hoe tevreden je bent met jezelf en je situatie, hoe rustig of onrustig, boos, blij of angstig.

Kaart 5

Wat is de balans tussen mij en de bron van mijn leven (God, Spirit, Goddess)? 

Denk hierbij aan de volgende themaís: hoe jij je bron van leven ervaart, of en hoe je ervaart in je kracht gezet te worden door je geloof, je tevredenheid over de wijze waarop je het contact met je bron vormgeeft (bidden, meditatie, devotie, kerkgang, jaarfeesten vieren, maanfeesten, hulp bieden enz.)

Kaart 6, 7 enz.

Wanneer je gebieden mist die belangrijk zijn in je leven, trek daar dan extra kaart voor. Je zou bijvoorbeeld een kaart kunnen trekken voor het evenwicht tussen jou en je kinderen wanneer je kinderen hebt, of voor de balans in je persoonlijke groei. 


Bij onbalans

Kijk tot slot welke gebieden uit balans zijn. Je kunt dit herkennen aan de kaarten die je getrokken hebt. De kaarten waar je je onprettig bij voelt laten de gebieden zien die niet in evenwicht zijn. Trek voor ieder gebied dat uit balans is een kaart die een houding of een activiteit aangeeft hoe je op dit gebied weer in balans kunt komen.

 
©Tekst: Berthe van Soest
Literatuur: Cassandra Eason, Touched by Angels, Quantum, 2006.
Afbeelding: Mark Kelly, Flickr.com.

Naar engelen van de maanden
Naar tarotleggingen 
Naar homepage