De engel van de maand december: HanaŽl


Tarotlegging - kerstnacht


Van het begin tot het einde zoemt de maand december van de feesten. Er is het feest van sinterklaas, er zijn de dagen van Kerst en er is de jaarwisseling. Het is de tijd van geschenken, familiebezoek en oliebollen. Het is donker in december. De dagen zijn kort en koud, de nachten lang. Daarom hebben we de feesten van december met al  hun uitbundigheid hard nodig. Toch vraagt deze maand ook om inkeer. Het Christuskind ligt teer in zijn kribbe. De zon begint aan een nieuwe ronde. We kijken terug op een jaar dat bijna vol is en leven toe naar het nieuwe. De engel die bij deze maand hoort is HanaŽl. Hij helpt ons in deze drukke maand om naar binnen te keren, geeft ons de rust en de innerlijke stilte die we nodig hebben om ons te bezinnen op wat ons bezighoudt in deze dagen. De tarotlegging bestaat uit 3 kaarten.

 

Met deze tarotlegging en visualisatie bezin je je op een probleem wordt je bemoedigd. De visualisatie neemt je mee naar de kerstnacht in de velden van Nazareth meer dan 2000 jaar geleden. Ga als volgt te werk. Trek eerst kaart 1 en duid hem. Doe vervolgens de visualisatie en trek daarna pas kaart 2 en 3. Breng tot slot de kaarten met elkaar in verband.

2   3

1

 

Kaart 1: Thema

Deze eerste kaart laat zien wat je bezighoudt. Hij laat het belangrijkste probleem of onderwerp zien dat op dit moment speelt in je leven. Draai de kaart om en duid hem voor je verder gaat. Neem het probleem of onderwerp dat je bezig houdt in gedachten mee in de visualisatie om er verder mee te  komen.

 

Visualisatie: Kerstnacht

Zie in verbeelding de engel HanaŽl voor je. Zijn gewaden zijn  glanzend bruin en goud, en rondom hem hangt een zachte geur van hyacint en mirre. Stel  jezelf voor aan HanaŽl, vertel wie jij bent en vraag wie hij is. Als je voldoende met hem hebt kennisgemaakt laat je dan door hem meevoeren door het donker en de tijd naar een stal in de velden even buiten Bethlehem, naar de kerstnacht van meer dan 2000 jaar geleden. Een lichtende ster zal aangeven waar die stal te vinden is.

Wanneer jullie aangekomen zijn bij de stal, kijk dan om je heen. Waar ben je? Wat zien je? Hoe is het daar? HanaŽl  blijft buiten staan. Jij doet voorzichtig de houten deur van de stal open en stapt binnen. Het is er licht. Maria is er en Jozef. Ook de os en de ezel staan in de stal. In hun midden staat een kribje met daarin het kind, het kleine kwetsbare kind Jezus, hoop van de wereld. Het is er warm en beschut en je ruikt de geur van hooi. Neem dit alles in je op en geniet ervan. Hoe voel je je hier?


Je hebt een probleem of onderwerp meegenomen dat je bezighoudt. Laat dit probleem in de vredige kerststal door je heen gaan. Na een tijdje zal iemand in de stal iets tegen je zeggen over wat door je heen gaat. Het kan Maria zijn, Jozef of het kind Jezus. Ook de os of de ezel kunnen tegen je gaan praten, want ook de dieren kunnen spreken in de kerstnacht. Het zullen woorden van troost, hoop of advies zijn. Het zal iets zijn dat je bemoedigt, want dat is wat deze nacht en deze stal met zijn inwoners en het kleine kind geven kunnen. Wacht rustig en luister naar de woorden. Als de figuur uitgesproken is, denk dan na over de woorden. Vervolgens bedank je de figuur die ze gezegd heeft. Geniet nog even van de geborgenheid en de vrede die heerst in de stal. Draai je dan om en ga de deur uit naar HanaŽl die buiten de stal op je wacht.

Laat je weer meenemen door nacht en tijd terug naar de plek waar je begonnen bent. Bedank HanaŽl en zie hem weggaan met zijn glanzende bruin en gouden gewaden. Kom terug naar het heden en ga verder met de tarotlegging. Schud de kaarten en trek de tweede en derde kaart.

 

Kaart 2: Bemoediging

Deze kaart geeft een beeld van de bemoediging die je kreeg van Maria, Jozef, het Christuskind, de os of de ezel. Het kan zijn dat de kaart een ander accent legt of een advies toespitst. Duid de kaart positief en breng hem in verband met de woorden van bemoediging.

 

Kaart 3: Stap

Deze kaart laat zien welke stap je het beste kunt zetten om je probleem van kaart 1 op te lossen, of om te werken aan het onderwerp dat belangrijk voor je is. De kaart kan ook een houding laten zien die je het beste in kunt nemen. Duid de kaart positief en wees je bewust van de bemoediging die gekregen hebt. De bemoediging kan je ondersteuning bieden in je houding of de stap die je neemt.

 
Literatuur: Cassandra Eason, Touched by Angels, Quantum, 2006.
©Tekst: Berthe van Soest

Naar engelen van de maanden
Naar winterleggingen
Naar tarotleggingen 
Naar homepage