Franciscus en Clara - tarotlegging voor relatiesDe kaarten van deze tarotlegging bieden je een andere, verrassende manier van omgaan in een relatie die niet goed loopt: met je partner, een familielid, leidinggevende, vriend of vriendin. De tarotlegging is geïnspireerd door een legende over Franciscus en Clara van Assisi die boeren uit Rocca Sant’Angelo in Italië vertellen.

Kies eerst uit over welke relatie je deze tarotlegging wilt doen. Lees het verhaal met aandacht en trek dan de kaarten.

“Het gebeurde in de tijd dat het water in de stroom erg hoog stond. Franciscus en Clara wandelden langs de stroom, hij op de ene oever en zij op de andere. De heilige was zo graag naar de overkant gegaan, maar hij kon niet omdat het water te diep en te woelig was. Het deed hem veel verdriet dat het kolkende en verraderlijke water hem belette zijn zusterziel te ontmoeten. Opeens wierp Clara haar mantel op de golven en sprong erop. In een mum van tijd was ze bij hem. Vol eerbied en bewondering bekende de zalige Franciscus: ‘Het is duidelijk, zuster, jij staat bij God hoger in de gunst dan ik!’” 


                Legpatroon

7
6
1          5          2
4
              3            
   

De relatie
Franciscus staat aan de ene oever en Clara aan de andere. Tussen hen is een woelige rivier. Dit geeft een beeld van hun relatie. Ze kunnen niet bij elkaar komen. 
Kaart 1 en 2 geven weer hoe ieder van jullie de relatie ervaart.
1. Hoe ervaar ik de relatie?
2. Hoe ervaart de ander de relatie?

Zoals gewoonlijk
Kaart 3 laat zien hoe jij de ander gewoonlijk benadert.
3. Wat is mijn gebruikelijke benadering?
4. Wat is het resultaat voor de relatie?

Verrassend anders
Clara werpt haar mantel op de kolkende rivier en komt naar Franciscus toe. 
Kaart 5 laat een onverwachte benadering zien.
5. Welke onverwachte houding kan ik innemen, die de relatie zou kunnen verbeteren?
6. Wat is het resultaat voor de relatie?

7. Wie of wat kan ik dank zeggen voor het inzicht dat mij gegeven wordt, of voor mijn nieuwe houding in deze situatie?

Wanneer kaart 5, de onverwachte houding je tegenvalt, of je denkt, dat heb ik al geprobeerd, sta er dan extra bij stil. Denk na over over wat er misliep toen je het probeerde, of wat je tegenhoudt om die andere benadering uit te proberen. Trek daar een kaart voor als dat nodig is, bijvoorbeeld met de vraag: "Wat liep er mis?" of "Wat houdt mij tegen?" 

Wanneer kaart 6 niet laat zien wat je graag zou wilt, laat de kaarten dan even liggen. Keer er later naar terug voor een frisse kijk, of laat het los met een gebed of een wens voor jou en de ander.

Tarotlegging: © Berthe van Soest

Naar Franciscus en Clara
Naar tarotleggingen over de liefde
Naar tarotleggingen
Naar homepage