Herinner u de namen

Tarotlegging voor Allerzielen

Op 2 november, als de bomen hun blad bijna hebben laten vallen, is het feest van Allerzielen. Dan gedenken we mensen die dood zijn gegaan; mensen van dichtbij, dierbaren die we verloren hebben, en mensen van ver weg. 

Met deze tarotlegging voor Allerzielen gedenk je het leven van een dierbare, het geluk, de pijn en de verscheurdheid die geleden is. Ook geef je je dierbare een nieuwe plaats geven in je bestaan en leg je haar of zijn leven in de dragende handen van God met het jouwe erbij.  

De tarotlegging bestaat uit zeven kaarten. De kaarten die je trekt horen bij een lied: "Heer herinner U de namen". Lees steeds een couplet van het lied en trek daarna de kaarten die erbij horen. Steek een kaars aan als je dat wilt en noem God bij de naam die past bij jouw manier van geloven.

            

               Legpatroon

   7
6             5

4             3

1             2

            
Kaart 1 en 2

Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid

Kaart 1: Hoe ik me mijn dierbare herinner.
Kaart 2: Hoe God zich de naam, het leven van mijn dierbare herinnert.
 
Kaart 3 en 4

Heer, herinner U hun luistrend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaalgheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

 
Kaart 3: Hoe ik de verscheurdheid, de armzalige kracht en de rimpels van mijn dierbare ervaren heb. 
Kaart 4: Hoe God de zonden van mijn dierbare uitwist (duid de kaart positief).

Kaart 5 en 6

Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner U hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.

 
Kaart 5: Welke plaats mijn dierbare krijgt naast God (duid de kaart positief).
Kaart 6: Welke plaats mijn dierbare in mijn leven krijgt.

Kaart 7

Waarheen zal de mens zich keren,
die, staand voor uw aangezicht,
uwe liefde moet ontberen
bij het eindelijk gericht?
Heer, zo Gij niet wordt bewogen
door het breken van zijn stem,
door de droefheid in zijn ogen,
is bij niemand heil voor hem.

 
Kaart 7: Hoe God mijn dierbare liefheeft, en mij liefheeft, en ons allen draagt (duid de kaart positief).


Lied: “Heer, herinner U de namen”. tekst: Mattheus Verdaasdonk, muziek, Herman Strategier, Liedboek 2013, 730 (a).

ęTekst: Berthe van Soest 2008


Naar herfst tarotleggingen
Naar tarotleggingen
Naar homepage